česky  |  english  |  deutsch

phone: ++420 387 201 719
fax: ++420 387 201 717
home

accommodation

price list

restaurant

wellness pobyty

leisure time

reference

reservation

picture gallery

contact
map here
Ceske Budejovice, Czech Republic


Volný čas
Chtěli bychom Vás seznámit s malebným jihočeským krajem, jehož centrem je město České Budějovice ležící uprostřed kotliny na soutoku řek Vltavy a Malše. Jeho historické jádro s pravidelnou sítí ulic a s rozlehlým čtvercovým náměstím ohraničují zbytky původního gotického opevnění, jehož součástí jsou i zachovalé hradební věže a bašty. Z četných církevních památek města stojí za pozornost katedrála sv. Mikuláše a areál dominikánského kláštera, v jehož kostele Obětování Panny Marie byly nedávno odkryty fresky z období vrcholné gotiky.
Výraznou dominantou Českých Budějovic je přístupná 72 m vysoká Černá věž, ze které je vidět i romantický novogotický zámek v Hluboké nad Vltavou, jenž je oblíbený především díky výjimečné architektuře, nádhernému zámeckému parku i bohatým sbírkám kunsthistorického charakteru. K zámeckému komplexu neoddělitelně patří Alšova jihočeská galerie, proslulá svými světoznámými sbírkami gotického umění. Pro českobudějovický okres je charakteristická i četnost menších sídel - vesnic s hodnotnou lidovou architekturou.
Jihovýchodní části okresu dává osobitý ráz zachovalá příroda Novohradských hor, která je lákavá především pro zájemce o pěší turistiku i o výlety na kolech. Přirozeným centrem Novohradských hor je město Nové Hrady, v jehož blízkosti se nachází přírodní park Tereziino údolí s umělým vodopádem z roku 1817. K dalším významným objektům této části okresu patří středověká tvrz Žumberk se stálou expozicí lidového malovaného nábytku z 18. a 19. století a funkční technická památka Buškův Hamr u Trhových Svinů, dále HOLAŠOVICE - náměstí obklopené dochovanými statky tzv. selského baroka, dnes je vesnice na seznamu světového dědictví UNESCO. Významné jsou i církevní památky. K nejznámějším patří barokní kostel Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě u Českých Budějovic, který je dílem K.I.Dienzenhoffera, dále gotické kostely v Ševětíně, Hosíně, Dolním a Horním Bukovsku, poutní místo Římov s originální křížovou cestou, kterou tvoří 25 kaplí a kapliček v okolí Římova. Tradičním poutním místem je i Dobrá Voda u Horní Stropnice, ve které byl na počátku 18. století postaven v bohatém barokním stylu kostel Panny Marie Nanebevzaté, dominující celému širokému okolí.
Perlou jižních Čech je často nazýváno okresní město Český Krumlov, jehož historické jádro bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního d ědictví UNESCO. Dominantu města tvoří zámek ( s unikátním barokním divadlem a otáčivým hledištěm v zámecké zahradě ) a kostel sv. Víta. Jedinečný keramický model města lze spatřit spolu s dalšími exponáty v okresním vlastivědném muzeu. Pozornost milovníků moderního výtvarného umění si od roku 1993 získalo Mezinárodní kulturní centrum Egona Schieleho. V Českém Krumlově se tradičně v červnu konají Slavnosti pětilisté růže, při nichž celé město ožívá minulostí. Oblíbené jsou koncerty několika hudebních festivalů, představení před otáčivým hledištěm a nejrůznější výstavy výtvarného umění. Ojedinělé jsou pašijové hry V Hořicích na Šumavě, představení se zpěvy o životě a smrti Ježíše Krista.
Sportovní aktivity
 • Tenis
 • Venkovní kurty
 • Krytá hala
 • Bowling
 • Golf
 • Minigolf
 • Golfový simulátor
 • Vyjížďky na koních
 • Rybolov
 • Lovy zvěře
 • Rafting
 • Vyhlídkové plavby
 • Vyhlídkové lety
 • Tandemový parašutismus
Prohlídky hradů a zámků
 • Hluboká nad Vltavou
 • Lovecký zámek - Ohrada
 • Český Krumlov
 • Kratochvíl
 • e
 • Rožmberk
 • Zvíkov
 • Landštejn
 • Červená Lhota
 • Jindřichův Hradec
Prohlídky pivovarů
 • Budvar - České Budějovice
 • Eggenberg - Český Krumlov
Výlety
 • Praha - 150 km
 • Hluboká nad Vltavou - 10 km
 • Český Krumlov - 25 km
 • Jindřichův Hradec - 50 km
 • Třeboň - 30 km
 • Zlatá Koruna - 18 km
 • Rožmberk - 40 km
 • Lipno - 50 km

© 2008-2012 Hotel Savoy ****